Vážení rodičia,
pozývame Vás na  rodičovské združenie dňa 18. septembra 2019 (streda) o 16:15 hod, ktoré sa uskutoční v jedálni materskej školy. Následne sa budú konať triedne schôdzky v jednotlivých triedach detí.

nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono
Vážení rodičia,
upozorňujeme Vás na nutnosť uhradiť poplatky ihneď po obdržaní šeku, ktorý dostanete do skrinky 15. dňa v mesiaci. Platby musia byť pripísané na účet materskej školy najneskôr  do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom (Od januára 2018 sa príjmy za stravné odvádzajú zriaďovateľovi). V prípade neskoršej úhrady nebude môcť dieťa navštevovať materskú školu celý nasledujúci  mesiac z dôvodu automatického odhlásenia zo stravy.

Toto upozornenie je v súlade s VZN mestského zastupiteľstva mesta Martin č. 116/17. 

nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono
Materská škola sa uzamyká o 7:50 !

Prosíme Vás o dochvíľnosť, pretože po uzamknutí odchádzajú všetci zamestnanci s najmenšími deťmi do jedálne a pri oneskorení sa Vám nebude mať kto otvoriť.

Vážení rodičia, prosíme Vás,
aby ste si
prečítali všetky oznamy a informácie na dverách a v šatniach – sú pre Vás dôležité.

Ďakujeme Vám !