Vyzývam záujemcov, aby sa dostavili na obhliadku miesta rekonštrukcie do Materskej školy Jozefa Lettricha,
dňa 20. 6. 2018 od 9:00 – 10:00 hodín.

Zákazku je nutné zrealizovať cez letné prázdniny od 1. 7. 2018,  najneskôr do 10. 8. 2018

nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono

Vážení rodičia,
upozorňujeme Vás na nutnosť uhradiť poplatky ihneď po obdržaní šeku, ktorý dostanete do skrinky 15. dňa v mesiaci. Do 20. dňa v mesiaci musia byť platby už pripísané na účte materskej školy. (Od januára 2018 sa príjmy za stravné odvádzajú zriaďovateľovi). V prípade neskoršej úhrady nebude môcť dieťa navštevovať materskú školu celý nasledujúci  mesiac z dôvodu automatického odhlásenia zo stravy.

Toto upozornenie je v súlade s VZN mestského zastupiteľstva mesta Martin č. 116/17. 

nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono

Materská škola sa uzamyká o 7:50 !

Prosíme Vás o dochvíľnosť, pretože po uzamknutí odchádzajú všetci zamestnanci s najmenšími deťmi do jedálne a pri oneskorení sa Vám nebude mať kto otvoriť.

Vážení rodičia, prosíme Vás,
aby ste si
prečítali všetky oznamy a informácie na dverách a v šatniach – sú pre Vás dôležité.

Ďakujeme Vám !