Vážení rodičia,
v decembri a januári bude za školné vyrátaná iba alikvotná časť z dôvodu vianočných prázdnin, preto Vás
prosíme,
aby ste si zrušili trvalé príkazy na 14 eur !

 nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono

Milí rodičia, ďakujeme Vám za ústretovosť pri oprave kúpeľne v pavilóne A.
Veľmi nám to uľahčilo prevádzku.

nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono

Materská škola sa uzamyká o 7:50 !

Prosíme Vás o dochvíľnosť, pretože po uzamknutí odchádzajú všetci zamestnanci s najmenšími deťmi do jedálne a pri oneskorení sa Vám nebude mať kto otvoriť.

Vážení rodičia, prosíme Vás,
aby ste si
prečítali všetky oznamy a informácie na dverách a v šatniach – sú pre Vás dôležité.

Ďakujeme Vám !