SME 7-TRIEDNA MATERSKÁ ŠKOLA uprostred sídliska Ľadoveň. Našou devízou sú priestranné, svetlé a vkusné interiéry. Súčasťou jedného z troch pavilónov je vlastná kuchyňa, jedáleň a telocvičňa zariadená detským telovýchovným náradím. Rozľahlý trávnatý exteriér poskytuje deťom dostatočné pohybové vyžitie: hry v dvoch pieskoviskách, ktoré sú chránené pred vstupom a znečistením zvieratamiv útulnom záhradnom domčeku, jazda na kolobežke po farebnom detskom ihrisku, šmýkanie na ozajstnej veľkej šmýkačke a zdravá chôdza po pocitovom chodníku!

Zriaďovateľom našej materskej školy je mesto Martin. V zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. sme od 1. septembra 2005 rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Našim hlavným cieľom je:

– aby deti chodili do školy rady a aby sa tu naučili všetko, čo potrebujú
v ďalšom štúdiu a vo svojom budúcom živote
– vypestovať všestranne a harmonicky vyvinuté deti vychovávané hrou
v ekologicky čistom a eticky vhodnom prostredí naplnenom pohodou, radosťou, smiechom a zdravím
– viesť deti k zdravému životnému štýlu a k správnej životospráve
– vytvárať podnetné prostredie k samostatnému organizovaniu činností a hier
a precíteniu vlastnej zodpovednosti za správne rozhodnutie
– akceptovať individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa, jeho potreby, možnosti a rozvoj osobnosti.

Tak neváhajte a ak máte doma malého drobčeka, priveďte ho k nám!