Dohľad nad ochranou osobných údajov  našej materskej školy zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.
V súlade s § 44 zákona č.18/2018 Z.z a  článkom č. 37  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 nám poskytuje ZODPOVEDNÚ OSOBU pani Bc. PAVLOVÚ K., ktorú môže  každá dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracúvané v našej spoločnosti 
kontaktovať na adrese  zo@eurotrading.sk 

Viac informácií si môžete prečítať na  www.eurotrading.sk/zo

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete TU

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete TU