PREVÁDZKOVÁ DOBA MATERSKEJ ŠKOLY je od 6:00 do 16:30 hod. 

Deti priveďte v čase od 6:00 do 7:50 hodín, vyzdvihnúť si ich môžete po olovrante od 14:30 do 16:30 hodín, po dohode s učiteľkou aj v priebehu dňa.

Materská škola je od 7:50 do 14:10 uzamknutá.

Čo robia Lettricháčikovia celý deň ?
6:00  –  7:50 prichádzanie detí, ranné hry
8:00  –  8:15 upratovanie hračiek, príprava na cvičenie
8:15   – 8:30 ranné cvičenie, hygiena
8:30  –  9:00 desiata
9:00  –  9:40 vzdelávacie a didaktické činnosti
9:40  –  11:20 pitný režim, ovocné dobroty, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11:20 – 11:30 hygiena, príprava na obed
11:30 – 12:10 obed
12:10 – 12:20 hygiena, príprava na oddych na lehátku
12:20 – 14:00 oddychovanie, počúvanie rozprávok, hudby
14:00 – 14:10 chvíľka radosti, telovýchovná chvíľka
14:10 – 14:20 hygiena, obliekanie, príprava na olovrant
14:20 – 14:35 olovrant, hygiena
14:35 – 15:00 záujmová činnosť
15:00 – 16:30 odchádzanie domov, preberanie detí rodičmi