Hlavným cieľom je skvalitnenie výchovy a vzdelávania v materských školách a zatraktívnenie učiteľského povolania. Viac TU

 

  Projekt INSA
Baterky na správnom mieste

  Hlavným cieľom projektu je informovať a vychovávať deti k  separovanému zberu. Viac TU

 

recyklohryProjekt Recyklohry
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o
triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť
recykláciu drobných elektrozariadení.
Viac TU

 

projektAX    Projekt Kamarát AX          

   Hlavným cieľom projektu je informovať a
vzdelávať  deti, aby sa znížilo riziko stať sa obeťou
trestného činu, vybudovať priateľský vzťah medzi deťmi a políciou, pripraviť deti na väčšiu samostatnosť a bezpečnosť na ceste do a zo školy a pokúsiť sa vybudovať u detí niektoré spôsoby bezpečného trávenia voľného času pri hrách a športových aktivitách.
Viac TU


Projekt Zdravý chrbátik      

   Hlavným cieľom projektu je hravou formou naštartovať u detí chuť cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné posilnenie ich chrbtice. Viac TU

 

citatdetom

Miniprojekt Prečo čítať deťom?
Hlavným cieľom miniprojektu je inovácia a skvalitnenie metód a foriem práce s deťmi predškolského veku. Viac TU

 

                                          Edukačný projekt

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť povedomie dieťaťa v oblasti poskytovania prvej pomoci s dôrazom na privolanie záchrannej zdravotnej služby – tiesňová linka 155.
 Viac TU

                 

Projekty, ktoré realizuje školská jedáleň
Školské ovocie
Mliečny program                      
Viac TU