in sa      insa            Projekt INSA
       Baterky na správnom mieste

  Hlavným cieľom projektu je informovať a vychovávať deti k separovanému zberu. Viac TU

 

recyklohry   Projekt Recyklohry
         
   Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o 
   triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť
   recykláciu drobných elektrozariadení.
Viac TU


projektAX     Projekt Kamarát AX
         
   Hlavným cieľom projektu je informovať a  
  vzdelávať  deti, aby sa znížilo riziko stať sa obeťou 
  trestného činu, vybudovať priateľský vzťah medzi deťmi a políciou, pripraviť deti na väčšiu samostatnosť a bezpečnosť na ceste do a zo školy a pokúsiť sa vybudovať u detí niektoré spôsoby bezpečného trávenia voľného času pri hrách a športových aktivitách.
Viac TU
 

citatdetom 
  
Miniprojekt Prečo čítať deťom?
Hlavným cieľom miniprojektu je inovácia a skvalitnenie metód a foriem práce s deťmi predškolského veku. Viac TU