Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu
„Lettricháčik žije zdravo“ s mottom „Tam, kde je pohyb, víťazí zdravie“

Školský vzdelávací program k nahliadnutiu
     logo