Materskú školu riadi Jana Macková, riaditeľka a štatutárka. Pedagogický kolektív tvorí 14 pedagogických zamestnankýň vrátane riaditeľky. Odborné pedagogické vzdelanie je 100 % né. O čistotu priestorov sa starajú 4 prevádzkové zamestnankyne. V školskej jedálni pracujú 4 zamestnankyne, z toho 1 vedúca a 1 hlavná kuchárka. Administratívny kolektív tvorí asistentka školy, ekonómka, účtovníčka, mzdová účtovníčka a bezpečnostná technička. Všetci zamestnanci majú vzdelanie požadované na výkon svojej funkcie.

Zloženie zamestnancov v školskom roku 2017/18

Trieda 1.A  
Katarína Dubovcová        Dana Vršková
asistentka Marika Brezniaková

Trieda 1.B
Anna Ličková                  Bc. Janka Pantáková

Trieda 2.A 
Tatiana Bražinová           Petra Machovčáková

Trieda 2.B 
Hana Lenárthová            Petra Kurucová  

Trieda 3.A
Denisa Bokorová             Anna Majcherová 

Trieda 3.B
Mgr. Štefánia Rakovaná   Mgr. Mareková Zuzana
(zástupkyňa riaditeľky)

Trieda 3.C
Jana Macková                  Janka Jurkeníková
(riaditeľka)

Prevádzkový  personál
Andrea Kucharovičová
Zuzana Lichnerová
Viera Martinčeková
Nikola Uhríková
Vladimír Facuna

Školská jedáleň
Renáta Záborská (vedúca)
Lýdia Tereštíková (hlavná kuchárka)
Ľudmila Čudovská
Michaela Pavolková
Katarína Johanedisová                   

Administatíva 
Andrea Harasinová
Mgr. Miroslava Banáryová
Mgr. Viera Bíziková
Renáta Šuleková