Materskú školu riadi Macková J., riaditeľka a štatutárka. Pedagogický kolektív tvorí 14 pedagogických zamestnankýň vrátane riaditeľky. Odborné pedagogické vzdelanie je 100 % né. O čistotu priestorov sa starajú 4 prevádzkové zamestnankyne. V školskej jedálni pracujú 4 zamestnankyne, z toho 1 vedúca a 1 hlavná kuchárka. Administratívny kolektív tvorí asistentka školy, ekonómka, účtovníčka, mzdová účtovníčka a bezpečnostná technička. Všetci zamestnanci majú vzdelanie požadované na výkon svojej funkcie.

Zloženie zamestnancov v školskom roku 2018/19

Trieda 1.A                                   Trieda 2.A                       Trieda 3.A
Jurkeníková J.                             Dubovcová K.                   Bražinová T.
Mgr. Šimonidesová A.                  Vršková D                        Machovčáková  P.

Trieda 1.B                                    Trieda 2.B                       Trieda 3.B
Bc. Balková                                  M.Ličková A.                    Kurucová P.

Mgr. Rakovanová Š.                      Bc. Pantáková J.              Murínová D.
(zástupkyňa riaditeľky)

Trieda 3.C
Majcherová A.
Macková J. (riaditeľka)

Prevádzkový  personál
Kucharovičová A
Uhliariková N.
Kopasová A.
Hrevušová A.
Facuna V.

Školská jedáleň
Renáta Záborská R. (vedúca)
Tereštíková L. (hlavná kuchárka)
Čudovská Ľ.
Pavolková M.
Johanedisová  K.                  

Administatíva 
Harasinová A.
Mgr. Banáryová M.
Mgr. Bíziková V.
Šuleková R.