TÉMA MESIACA SEPTEMBER

 Lettricháčik v materskej škole
Výchovno-vzdelávacia činnosť obsahového celku je zameraná na adaptáciu detí na zamestnancov materskej školy,
triedny kolektív, na orientáciu v interiéri a exteriéri školy a na rozvíjanie hygienických návykov.

Obsah týždňov:

Vitaj, malý Lettricháčik
Za bránami materskej školy
Môj deň v materskej škole
Hračky u nás v materskej škole

Akcie mesiaca:
TU