TÉMA MESIACA JÚN

 Lettricháčik sa teší na leto

Výchovno-vzdelávacia činnosť obsahového celku je zameraná na poznávanie krajín (ich fauny a flóry) a rešpektovanie odlišností rôznych kultúr, rás prostredníctvom cestovateľských zážitkov. Podporuje prosociálne cítenie a správanie detí.

Obsah týždňov:
Lettricháčik oslavuje svoj sviatok
Deti sveta
Lettricháčik v ZOO a dinoparku
Cestujeme na prázdniny

Akcie mesiaca:
TU

                                  POZOR! ZMENA TERMÍNU!
Juniáles s ujom Ľubom sa bude konať už vo štvrtok 27.6.2019 o 15:00