TÉMA MESIACA FEBRUÁR

 Lettricháčik poznáva svoju krajinu a jej tradície
Výchovno-vzdelávacia činnosť obsahového celku je zameraná na utváranie povedomia o kultúre a tradíciách Slovenska a regiónu Turiec

Obsah týždňov:

Tradície na Slovensku – Fašiangy
Moja domovina kde som sa narodil
Lettricháčik v krajine zázrakov
Lettricháčikovia v Martine

Akcie mesiaca:
TU