TÉMA MESIACA MÁJ

 Malý lettricháčik a jeho mama

Výchovno-vzdelávacia činnosť obsahového celku je zameraná na budovanie pozitívneho vzťahu k rodičovstvu
na základe skúseností z rodinného prostredia a poukazuje na dôležitosť rodinných vzťahov a jednotlivých profesií v spoločnosti, prepája tieto vzťahy so zvieracou ríšou.

                                                                                                              

Obsah týždňov:
Lettricháčik a vesmír
Lettricháčikova rodina
Lettricháčik a jeho mama
Kde pracuje moja mamička a ocko
Na gazdovskom dvore

Akcie mesiaca:
TU