TÉMA MESIACA JÚN

 Lettricháčik sa teší na leto
Výchovno-vzdelávacia činnosť obsahového celku je zameraná
na poznávanie krajín (ich fauny a flóry) a rešpektovanie odlišností rôznych kultúr a rás
prostredníctvom cestovateľských zážitkov. Podporuje prosociálne cítenie a správanie detí.

 

Obsah týždňov:

Lettricháčik oslavuje svoj sviatok
Deti sveta
Lettricháčik v ZOO a dinoparku
Cestujeme na prázdniny

  Akcie mesiaca:
TU