Vážení rodičia a milé deti,

     želáme vám, aby letné prázdniny boli pre vás príjemným obdobím,
počas ktorého si oddýchnete a načerpáte nové sily.

Kolektív materskej školy