TÉMA MESIACA FEBRUÁR

 Lettricháčik poznáva svoju krajinu a jej tradície

Výchovno-vzdelávacia činnosť obsahového celku je zameraná
na utváranie povedomia o kultúre a tradíciách Slovenska a regiónu Turiec

 

Obsah týždňov:
Moja domovina, kde som sa narodil
Lettricháčikovia v Martine
Z rozprávky do rozprávky
Tradície na Slovensku – Fašiangy

Akcie mesiaca:
TU